משכנתאות חוץ בנקאיות


משכנתאות חוץ בנקאיות


משכנתא חוץ בנקאית הינה הלוואה שהיא כנגד משכון של דירה או נכס,ההבדל בין משכנתא בנקאית לבין משכנתא חוץ בנקאית?משכנתא בנקאית לקוח רוצה משכנתא או מיחזור משכנתא או פונה לבנק לקבל את המשכנתא הבנקאית כל זה ברגע שהוא יודע שאין לו חובות או עיקולים או הוצאה לפועל או הגבלה בחשבון או הגבלה בחשבון לשעבר.
אבל לקוח שהוא יודע שיש לו חובות או הוצאה לפועל או הגבלה בחשבון או הגבלה בחשבון לשעבר מה הוא יעשה?אלה מה שהוא עושה הוא פונה אלינו לחברת גלובס קפיטל שאנו מסדרים משכנתא חוץ בנקאית כל לקוח יכול לקבל אפילו שהוא מוגבל בבנק,אפילו שיש לו חובות בהוצאה לפועל,אנו נוכל לסדר לו משכנתא חוץ בנקאית.